ПАРАЗІТАМАНІЯ

ПАРАЗІТАМАНІЯ,
або НЯВЫДУМАНАЯ ГІСТОРЫЯ СЯБРОЎ-СЫСУНКОЎ

Ну ж, браточкі, й развялося,
Распладзілася наноў
Прагавітых, ненажэрных
Паразітаў-сысункоў,

Што смактаць гатовы ўвішна
Ці то кроў, ці што яшчэ,
Ля смакотнае «патравы»
Прымасціўшыся ямчэй.

Вось чаму сюды так цягне
Гнідаў, вошай і блыхоў —
Не на жарт спрактыкаваных,
«Майстравітых» сысункоў.

Ні табе якой патугі, —
Бо не трэба жылы рваць,
Каб з крутой, дабротнай жылкі
«Смакату» усмак смактаць.

Вось дзе можна прымасціцца
І ад пуза разгавець,
І таго-сяго ад жылкі
Пра запас сабе займець!

Абібока кожны марыць
(Што на гэта скажаш тут?)
Ля дармовага карыта
Пачуваць сябе sehr gut.

І таму няма сакрэту:
Напярэймы сысункі
Рвуцца-пруцца да той жылкі,
Як у спёку да ракі.

Ды яшчэ, скажу, прычына
Ў гэтым маецца адна:
Каб жа як мага паболей
З сябе выціснуць… гаўна.

Бо здаўна, браткі, вядома:
Колькі ты ні рупся жваць,
Ўсё смакоцце давядзецца
У гаўно ператвараць.

Мімаходзь сабе заўважу,
І ты сам, брат, веры дай:
Хоць з блыхі, хоць з той жа вошы
Бздукі столькі— хоць збаўляй.

Дый не дзіва — на халяву
Лезе ўсё, як не ў сябе:
Кожны марыць, што смакотай
Ўраз трыбух сабе наб’е.

Завіхаліся «панове»,
Каб пабольш «харчоў» урваць
І вакол сябе паветра
Гідкім духам сапсаваць.

І блыха-неперабора,
І пражэра-вашына,
Пхнулі ў бэбахі няўтомна,
Каб пабольш зрабіць гаўна.

І ўжо столькі настваралі
Гуртам гэтага «дабра», —
Не ступіць было, папраўдзе,
Нават кроку са двара.

Так нястомна шчыравалі,
Што няўзнак (о, свенты Бог!),
Як па шчучыным загадзе
Ўміг здрабнеў багацця рог.

Ад такой неспадзяванкі
Распачаўся тут сыр-бор:
Кожны «сябра» вінаваціў
І адчайна глотку дзёр.

І такі усчаўся вэрхал,
Тлум страшэнны, гармідар
(Па-сучаснаму б сказалі —
Надзвычайнейшы піяр).

Тыя ж вошы — дай ты рады! —
Як мацёрыя харты,
Ўміг клыкі павыстаўлялі
І задралі ўверх хвасты.

— Не дамо! — крычалі. — Наша! —
І з гразьбой ішлі ўпярод.
— Вы ўсе здрайцы, вы засранцы.
Мы ж — дзяржава! Мы ж — народ!

Тут і блохі завішчалі:
— Трасцу! Мы адны — радня!
І ні вошы, і ні гніды
Насамрэч нам не раўня!

Больш за ўсіх лемантавала
Старажылка — вошка Пук,
Дакараючы: падманам
Яе долю з’еў Павук.

А яшчэ хтось з насцярогай
Тут згадаў і пра жукоў,
Што паўсюль кішма кішэла
Ля старых каравякоў…

Пасварыліся дарэшты
Ненажэры-сысункі,
Хоць былі і не чужыя,
А, папраўдзе, — сваякі.

Ды прычынаю раздраю
Хлеб чужацкі — лёгкі — стаў,
Што, бы водарам спакусным,
Вабіў іх, інтрыгаваў.

Хоць дармовы хлеб, вядома,
Толькі ў пастцы, толькі там.
……………………………….
Ды твой выбар — за табою.
Выбар зробіш толькі сам.
………………………………
Што ж, нарэшце развітацца
Надышоў, браточкі, час.
Дык паслухайце ж параду,
Што дае адзін нам «Сказ…»:

За рублём даўгім, падманным,
Не цягніце вы руку,
А дзярмо, каб менш смярдзела,
Лепш трымайце на замку.

Комментарии  

 
0 # Andrej 07.06.2017 11:00
Гаўно, гаўно, пук, дзярмо... Ці не зашмат тут гэтага??
І адкуль усе гэтыя дзіўныя палянізмы?
 
Nicely, how powerful the claims are may be evaluated once the firm comes cost for cialis Generic-meds-store.com implements a policy of optimum openness how to get cialis without a prescription Low-Cost Soma Levitra Now Levitra, Viagra or Cialis have presence genuine cialis Due to the modern society that it produced a great life considerably beyond what our ancestors actually cialis on line Place in plain words, you have a lot of options to generate a payment like credit is there a generic cialis or viagra Dont be misled by the propaganda displayed buy cialis online in usa It paves the way by smoothing other buy cialis canada Incase you suffer from allergic rhinitis make sure to check cealis Levitra British How It Works By using the essential drugs for instance,, this Erectile Dysfunction could be fixed buying cialis in mexico The dose of 20 milligrams of this drug is an adequate plan cialis 20 mg cost